Стабілізатори фаз СФТСЗ

  

СФТСЗ усуває перекос фаз, пригнічує гармонійні спотворення синусоїди, генерує фазу чи нуль у разі пошкодження, розподіляє нелінійне навантаження між фазами.

Застосування наших пристроїв забезпечить якість електроенергії відповідно до Європейського стандарту EN 50160-94 та Міждержавного стандарту ГОСТ 13109-97.

Властивості стабілізатора фаз СФТСЗ:

 • усуває перекос струмів та напруг фаз;
 • розподіляє навантаження між фазами;
 • зменшує коефіцієнт спотворення синусоїди мережі живлення;
 • забезпечує можливість підключення однофазних споживачів потужністю до 50% трифазної потужності;
 • зменшує струми нульової послідовності основної частоти в електричній мережі;
 • зменшує струми нульової послідовності вищих гармонік в електричній мережі;
 • зменшує імпульсні напруження у фазних та нульових дротах;
 • зменшує різницю потенціалів напруги між нульовим проводом та землею;
 • зменшує коливання фазної напруги при різко-змінному навантаженні;
 • покращує умови роботи контрольно-вимірювальної апаратури.

Функції стабілізатора фаз СФТСЗ:

1. Зрівняння величин фазних напруг у фазах мережі

При низькій пропускній здатності мережі та несиметричній її завантаженості споживачами виникає явище яке називається «перекос фаз». На додаток, розмах амплітуди неcиметрії фазних напруг може змінюватися в часі зі швидкістю кілька мілісекунд. На такі перепади напруги, в першу чергу, реагують (теплові насоси, сонячні інвертори, дизельні генератори, верстати з ЧПУ, засоби АСУТП.)

Стабілізатор фаз повністю нейтралізує шкідливий вплив зазначених явищ на промислове та побутове обладнання споживача.

2. Розподіл навантаження між фазами

За відсутності можливості симетричного розподілу навантаження між фазами джерела енергії, такі як (гібридні інвертори, дизельні електростанції) виходять «недовантаженими». Це, своєю чергою, тягне за собою додаткові втрати. Стабілізатор фаз усуває несиметрію навантажень між фазами.

3. Придушення високовольтних імпульсів напруги

У промисловій мережі часто (до 1000 на рік) виникають імпульси напруги тривалістю 1 — 100 мкс, амплітудою від 1000 до 12000 вольт. Ці імпульси мають комутаційне та грозове походження. Такі імпульси не вимірюються і контролюються у мережі. Подібні імпульси через мережу проходять до споживачів і призводять до виходу з ладу промислової та побутової електронної техніки. Експериментальні дослідження показали, що після приєднання стабілізатора фаз, напруги комутаційних та грозових імпульсів зменшуються в 10 і більше разів.

4. Придушення вищих гармонік, кратних трьох: 3, 9 і т.д.

Гармоніки струму, створені нелінійними навантаженнями, є струмами з частотами, кратними трьом основний частоті джерела живлення. Збільшення загального значення струму за наявності вищих гармонійних складових у системі може призвести до перегріву всього обладнання розподіленої мережі. Стабілізатори фаз мають здатність фільтрації струмів вищих гармонік, кратних трьом (тобто 3, 9, 15 і т.д.), обмежуючи їх протікання як з мережі до навантаження, так і навпаки.

5. Економія електроенергії

Конструкція обмоток виконана таким чином, щоб фазні струми стабілізатора векторно віднімали з фазного струму лінії найбільш навантаженої фази і додавалися до струмів менш навантажених фаз. Такий перерозподіл призводить до більш симетричного розподілу струмів по фазах, вирівнювання падінь напруги у проводах і, отже, до симетрування напруги на навантаженні, а також до зменшення струму нульового дроту і втрат в лінії, і силових розподільчих трансформаторах, забезпечуючи економію електроенергії.

6. Перетворення двох фаз на три

Перегорання одного із плавких запобіжників призводить до зникнення напруги в одній із фаз мережі. Підключення стабілізатора фаз забезпечує автоматичне відновлення напруги у тій фазі, де перегорів плавкий запобіжник, або генерування нуля. І тут споживачі електроенергії і персонал можуть навіть не помітити, що у мережі зникла фаза чи нуль.

7. Зниження перехідних процесів та просадок напруг
Стабілізатор фаз повністю усуває явища, викликані перехідними процесами при включенні до мережі промислових та побутових приладів, за рахунок своєї швидкодії.

Експлуатація:

 • Гарантійний термін: 12 місяців.
 • Термін експлуатації: 30 років.
 • Кліматичне виконання та категорія розміщення: УЗ, УХЛ3.
 • Навколишнє середовище: невибухонебезпечне.
 • Температура навколишнього середовища: від -45*С до +45*С.
 • Відносна вологість повітря: не більше 80% при 25*С.

Безпека:

 • Захист від ураження електричним струмом: клас I (ГОСТ 12.2.007.0-75).
 • Нагрівостійкість електричної ізоляції: клас F (ГОСТ 8865-93).
 • Ступінь захисту оболонки: IP23, IP65 (ГОСТ 14254-96).

У таблиці 1 наведено основні технічні характеристики СФТCЗ (IP23).

 • Pном — номінальна потужність,
 • In_max — максимальний струм нейтралі,
 • Iном — номінальний фазний струм,
 • Iхх — струм холстого ходу.

Таблиця 1

Тип Pном, кВА
In_max, А Iном, А Iхх, А Габарити,
мм
Маса, кг
Ш В Г
СФТСЗ 4-кВА 4 18 6 0,2 530 450 250 47
СФТСЗ 10-кВА 10 39 13 0,25 530 450 250 66
СФТСЗ 15-кВА 15 72 24 0,3 530 500 300 95
СФТСЗ 25-кВА 25 114 38 0,32 610 650 300 133
СФТСЗ 40-кВА 40 180 60 0,35 720 760 300 168
СФТСЗ 63-кВА 63 285 95 0,8 900 940 400 260
СФТСЗ 100-кВА 100 450 150 0,87 1190 1040 450 370
СФТСЗ 160-кВА 160 630 210 1,24 1300 1040 490 512

Ціни на пристрої вказані в таблицях 2, 3.

Таблиця 2

Тип Ціна, грн.
СФТСЗ 4-кВА 26500
СФТСЗ 10-кВА 33200
СФТСЗ 15-кВА 44100
СФТСЗ 25-кВА 57600
СФТСЗ 40-кВА 70400
СФТСЗ 63-кВА 100600
СФТСЗ 100-кВА 138200
СФТСЗ 160-кВА 199300
СФТСЗ 250-кВА 261400

Таблиця 3

Тип Ціна, грн.
СФТСЗ-А 4-кВА 28100
СФТСЗ-А 10-кВА 35500
СФТСЗ-А 15-кВА 47200
СФТСЗ-А 25-кВА 60100
СФТСЗ-А 40-кВА 75200
СФТСЗ-А 63-кВА 106100
СФТСЗ-А 100-кВА 146400
СФТСЗ-А 160-кВА 210300
СФТСЗ-А 250-кВА 298800

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://energyall.com.ua/wp-content/uploads/2018/05/Osciloscope.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;} Call Now Button