Доза флікера

Флікер (мерехтіння) — суб’єктивне сприйняття людиною коливань світлового потоку штучних джерел освітлення, викликаних коливаннями напруги в електричній мережі, що живить ці джерела.

Доза флікера – міра сприйнятливості людиною впливу флікера за встановлений проміжок часу, тобто. інтегральна характеристика коливань напруги, що викликають у людини, що накопичується за встановлений період часу, подразнення мерехтіннями (миготіннями) світлового потоку.

Короткочасну дозу флікера визначають на інтервалі часу спостереження, що дорівнює 10 хв. Тривалу дозу флікера визначають на інтервалі часу спостереження, що дорівнює 2 год.

Гранично допустиме значення для короткочасної дози флікера в точках загального приєднання споживачів електричної енергії, що мають лампи розжарювання в приміщеннях, де потрібна значна зорова напруга, дорівнює 1,0, а для тривалої дози флікера в цих же точках дорівнює 0,74.

Несинусоїдальність напруги утворюється тому що в кривій напруги, крім гармоніки основної частоти, мають місце гармоніки інших вищих частот, кратних основній частоті (= 2, 3, 4…).

Причиною виникнення несинусоїдності напруги є наявність споживачів електроенергії з нелінійною вольтамперною характеристикою. Основний внесок у несинусоїдність напруги роблять тиристорні перетворювачі електричної енергії.

Несинусоїдальність напруги характеризується такими показниками:

— Коефіцієнтом спотворення синусоїдальності кривої напруги;

— Коефіцієнтом n-ї гармонійної складової напруги.

Коефіцієнт спотворення синусоїдальності кривої напруги Ku (%) є відношенням сумарного значення всіх вищих гармонік, що діє, до діючого значення напруги основної гармоніки, причому n≥2.

Таблиця 1 — Значення коефіцієнта спотворення синусоїдальності кривої напруги, %

Нормально допустиме значення приUnom, кВ Гранично допустиме значення при Unom, кВ
0,38 6…20 110 … 330 0,38 6 … 20 110 … 330
8,0 5,0 4,0 2,0 12,0 8,0 6,0 3,0

При визначенні коефіцієнта спотворення синусоїдальності кривої напруги практично не враховують гармоніки порядку 13 і вище.

Коефіцієнт n-ї гармонійної складової Ku(n) є ставленням діючого значення напруги n-ї гармоніки U(n) до чинного значення.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://energyall.com.ua/wp-content/uploads/2018/05/Osciloscope.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;} Call Now Button